Kembalikan Kebenaran Merchandise

Polisi Waranti

Prosedur Tuntutan Cacat

Polisi RMA

Staba Electric Co., Ltd. (pendek seperti Staba) produk dijamin bebas dari kecacatan bahan dan pembuatan dalam penggunaan biasa dalam tempoh jaminan. Kewajipan jaminan untuk produk yang disesuaikan ditentukan oleh kontrak yang berasingan dan tidak dilindungi dalam dokumen ini. 

Tempoh jaminan: Secara amnya, Staba memberikan jaminan 24 bulan sejak tarikh penghantaran. Sekiranya terma jaminan dalam kontrak atau invois masing-masing berbeza, kontrak atau tempoh invois akan berlaku. 

Staba Tanggungjawab: Tanggungjawab tunggal Staba di bawah jaminan adalah terhad kepada baik memperbaiki kerosakan yang menggunakan bahagian baru atau diperbaharui, atau penggantian produk yang rosak dikembalikan oleh pembeli langsung. Staba berhak untuk menggunakan komponen pengganti untuk persisian pihak ketiga atau komponen yang tidak lagi tersedia dari pembekal asal. 

Pengecualian Waranti: Staba tidak bertanggungjawab kerana keadaan berikut, di mana jaminan menjadi batal dan tidak lagi berkuat kuasa.  1. Produk didapati rosak setelah tempoh jaminan tamat.  2. Produk telah mengalami penyalahgunaan, penyalahgunaan, kelalaian, kemalangan, gangguan, perubahan, atau pembaikan yang tidak dibenarkan, sama ada secara tidak sengaja atau sebab-sebab lain. Syarat-syarat tersebut akan ditentukan oleh Staba mengikut budi bicara mutlaknya.  3. Produk telah rosak kerana bencana atau keadaan yang melampau, sama ada semula jadi atau manusia, termasuk tetapi tidak terhad kepada banjir, kebakaran, serangan kilat, atau gangguan saluran elektrik.  4. Nombor siri produk telah dikeluarkan, diubah, atau dicacatkan.  5. Jaminan tidak akan meliputi kerosakan kosmetik, atau kerosakan yang berlaku semasa penghantaran. 

Jaminan Lanjutan: Staba menawarkan jaminan lanjutan yang boleh dibeli dari wakil jualan kami semasa anda membuat pesanan. Bayaran untuk pembelian jaminan tambahan adalah tambahan, berdasarkan harga jual produk.

Untuk membantu pelanggan untuk meneruskan operasi normal secepat mungkin dan mengelakkan perbelanjaan pada peranti yang sebenarnya tidak rosak, kami ingin membantu anda menyelesaikan masalah jauh dan mencari segala cara untuk memperbaiki peranti tanpa masa dan perbelanjaan yang tidak perlu mengembalikan peranti untuk dibaiki. Procedure Pelanggan menuntut masalah, dan menghubungi perwakilan penjualan Staba atau sokongan teknikal dengan memberikan keterangan masalah terperinci dalam kata, gambar, dan / atau video.  Staba melakukan usaha terbaik untuk menyelesaikan masalah jauh.

Staba hanya menerima pulangan daripada pembeli langsung. Sekiranya anda mengalami masalah dengan produk kami, sila kembali ke tempat anda membeli.

Nombor RMA: sebelum mengembalikan produk yang rosak, pelanggan harus menghubungi wakil jualan kami untuk mendapatkan borang RMA dengan Nombor RMA yang sah, dan isi dan hantar kembali ke wakil penjualan atau info@stabamotor.com. Perhatikan bahawa nombor RMA mesti ditunjukkan di bahagian luar semua pakej yang dikembalikan. Staba mungkin enggan memberikan pembaikan atau penggantian produk tanpa RMA dan mengembalikan produk tersebut kepada Pelanggan dengan mengambil barang.

Tamat tempoh: RMA sah selama tiga puluh (30) hari kalendar setelah dikeluarkan oleh Staba. Pelanggan mesti mengembalikan produk yang dijelaskan dalam RMA dalam masa tiga puluh (30) hari atau RMA baru akan diperlukan.

Keperluan Pakej: Semua produk yang dikembalikan mesti dibungkus dengan betul untuk mengelakkan kerosakan penghantaran.

Penentuan Status Waranti: Setelah produk diterima, Staba menentukan status jaminan dengan memeriksa nombor siri dan mendiagnosis item. Item jaminan harus diperbaiki atau diganti tanpa menghubungi pelanggan. Sekiranya item tanpa jaminan memerlukan pembaikan, pelanggan akan dihantar borang Anggaran Caj yang boleh mereka kaji dan tandatangan jika boleh diterima. Item tanpa jaminan tidak akan diperbaiki tanpa kebenaran bertulis daripada pelanggan. Sekiranya item dianggap tidak dapat diperbaiki pelanggan dihubungi dan mempunyai pilihan untuk (1) mengembalikan produk atau (2) membuat produk dibatalkan.

Membaiki Bayaran: Item jaminan mesti dibaiki secara percuma. Item tanpa jaminan harus dikenakan yuran bahan dan kos pembaikan jika ada.

Kos pengangkutan: sekiranya dalam jaminan, Pelanggan akan membayar barang masuk dari produk yang dikembalikan dan Staba akan membayar barang keluar dari produk yang diperbaiki atau diganti kepada Pelanggan; sekiranya berlaku di luar jaminan, pelanggan harus membayar kos penghantaran masuk dan keluar.

Perkakasan yang diperbaiki atau diganti akan dijamin untuk baki tempoh jaminan asal atau sembilan puluh (90) hari, mana yang lebih lama. Polisi ini boleh berubah mengikut budi bicara Staba, pada bila-bila masa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.